ตลอดระยะเวลากว่า 93 ปี จักรเย็บผ้า JANOME ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกในฐานะจักรเย็บผ้า ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน

และในฐานะที่เป็นจักรเย็บผ้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้ ทำให้จักรเย็บผ้า JANOME มียอดขายเป็น อันดับ 1 ทั่วโลก แต่ JANOME ก็ยังพัฒนาคุณภาพของจักรเย็บผ้าไม่หยุดยังคง สร้างสรรค์จักรเย็บผ้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน

©Copyright 2014, Allright Reserved
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 493,493/1-3 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร 02-285-2912-16 Fax 02-285-2917